Actief, kritisch en betrokken

Sterk Meppel organiseert inspiratieavond biodiversiteit en bijen op 12 juni om 19:30

Sterk Meppel organiseert inspiratieavond biodiversiteit en bijen

Sterk Meppel wil het groenonderhoud op een beter niveau krijgen en daarbij rekening houden met meer biodiversiteit. Wethouder Jaap van der Haar werkt samen met de wijkplatforms aan het verbetertraject. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Maar ook inwoners kunnen een bijdrage
Aan de biodiversiteit leveren. Daarom organiseert SteM op 12 juni a.s. een inspiratieavond. Diverse sprekers zullen u inspireren.

Bijenkoningin Sonne Copijn zal spreken over nut en noodzaak van biodiversiteit en bestuivinginsecten. Sonne is door SteM wethouder Jaap van der Haar inmiddels betrokken bij het plaatsen van bijenoases en het vergroten van de biodiversiteit. Zij leert ons om door de ogen van de bij te kijken en geeft tips welke planten we zelf in de tuin of op ons balkon kunnen zetten en voedsel bieden voor insecten. Uiteraard is er ook gelegenheid om vragen te stellen.

IVN natuureducatie biedt via Natuur in de Buurt inspiratie door vanuit de praktijk te laten zien hoe buurtbewoners samen met de gemeente, hun leefomgeving groener, socialer en gezonder kunnen maken. Tot slot wordt aangegeven welke regels er voor het groen in Meppel er zijn. Mogen de inspiratievoorbeelden zomaar in Meppel uitgevoerd worden? Wat zijn de regels? Wat houdt tegel eruit, plant erin in? Mag u dat perkje of veldje in uw buurt zomaar zelf gaan onderhouden? De meer praktische insteek dus.

De inspiratieavond wordt gehouden op woensdagavond 12 juni in de Plataan. De toegang is gratis, de koffie staat klaar vanaf 19.30 uur en om 19.45 uur start het programma. Aanmelden is niet verplicht maar verzekert je wel van een plekje. Email: m.visscher@gemeenteraadmeppel.nl Vol=vol.