Actief, kritisch en betrokken

RUD Drenthe in rustiger vaarwater

De Regionale Uitvoeringsdienst (de Drentse Milieudienst) kwam eind 2017 in forse problemen, zowel financieel als organisatorisch. Er waren drie hoofdzaken die de problemen veroorzaakten, financiële tekorten door bezuinigingen, een werkwijze met een automatiseringssysteem dat niet goed loopt en een torenhoog ziekteverzuim met deels ontevreden personeel. Er kwam forse kritiek van de gemeenteraad op deze situatie en de raad eiste dan ook verbetermaatregelen en wilde minimaal 2x per jaar geïnformeerd worden over de stand van zaken.

En dat heeft de RUD Drenthe goed opgepakt met nu als resultaat dat zij in rustiger vaarwater zijn gekomen en hun werk binnen de beschikbare budgetten doen. Afgelopen week was er in het provinciehuis een informatiebijeenkomst waar directeur Marianne Heidekamp dit met trots vertelde. Natuurlijk zijn er nog zorgen maar eind 2020 moet alles helemaal op orde zijn.

Tijdens een koffiemoment gaf Marianne aan het enige aanwezige Meppeler raadslid Eduard Annen (Sterk Meppel) aan dat zij blij is met de inzet en betrokkenheid van wethouder Jaap van der Haar. ‘Hij is kritisch, denkt mee in oplossingen maar inspireert mij ook om eens anders naar de bedrijfsvoering te kijken. Ik ben blij met hem’ aldus Marianne.

Uiteraard blijven wij de RUD Drenthe kritisch volgen maar hebben vertrouwen in een positieve toekomst. Zeker met de mooie woorden van Marianne Heidekamp over onze wethouder.