Actief, kritisch en betrokken

Plan van aanpak voor Eikenprocessierups

Op initiatief van onze fractievoorzitter Elisabeth Bakkenes werd samen met VVD en GL tijdens de behandeling van de Perspectiefnota een motie ingediend om de bestrijding van de eikenprocessierups preventief op te gaan pakken.

In de gemeente Neder-Betuwe bleek met name de preventieve behandeling met een bacterie ervoor te zorgen dat er geen nesten ontstonden in de bomen. De grootschalige proef met duizenden bomen werd gedaan met drie methoden. Bij de groep waar nesten werden weggezogen verminderde het aantal nesten nauwelijks. Bij de groep die met aaltjes werden behandeld werden bijna geen nesten meer gevonden. Bij de groep die behandeld werd met de bacterie bacillus thuringiensis bleken helemaal geen nesten gevonden te worden.

Of de behandeling met de bacterie echt een blijvende oplossing is moet nog blijken maar de klachten die door de brandharen ontstaan veroorzaken niet alleen ernstige jeuk en uitslag maar ook klachten aan de luchtwegen en verdienen de volle aandacht. We vroegen het college daarom om vanaf volgend jaar de bestrijding van de eikenprocessierups door middel van aaltjes, bacteriën, preventieve en curatieve maatregelen en ander groenonderhoud serieus op te pakken en in het groenbeleid op te nemen.

De motie van SteM, VVD en GL werd met steun van PvdA, CDA, CU en SP ruimschoots aangenomen. Alleen D66 stemde tegen. Nu maar hopen dat de klachten volgend jaar inderdaad minder gaan worden door deze aanpak.