Actief, kritisch en betrokken

Nieuwsoverzicht

5G welke effecten heeft het op ons en onze wereld?

De fractie van Sterk Meppel krijgt steeds meer signalen van inwoners dat de uitrol van het 5G netwerk voor veel onrust zorgt. Er zijn vragen over de effecten die het 5G netwerk heeft op de gezondheid van mensen, dieren en insecten, maar ook over de effecten op ons milieu en de natuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de massale bomen kap die noodzakelijk lijkt te zijn voor de plaatsing van de vele, vele zendmasten. Van verschillende kanten wordt geconstateerd dat hier nog te weinig kennis over is binnen gemeenten.

Lees meer

Prijsuitreiking kleurplaatwedstrijd

Zaterdag 21 september hebben we weer onze jaarlijkse prijsuitreiking gehouden van de kleurplaatswedstrijd. Dit keer hebben we dat gedaan bij Westerhuis Kinderwinkel die ook de cadeautjes voor de kinder beschikbaar heeft gesteld.

Lees meer

Hospice Meppel ontvangt SteM bokaal

Sterk Meppel (SteM) heeft de SteM Bokaal overhandigd aan het bestuur en medewerkers van het Hospice Meppel. Het bestuur heeft zich via sociale media laten adviseren door de inwoners van de gemeente Meppel met de vraag aan welke organisatie men de SteM Bokaal toegekend wilde zien. Er kwamen zeer vele reacties en liefst 20 organisaties werden genoemd waaronder het Hospice. Vervolgens hebben wij de algemene ledenvergadering en fractie van Sterk Meppel eveneens om advies gevraagd, waarna wij besloten hebben om de Bokaal 2019 toe te kennen aan het Hospice...

Lees meer

Melden geluidsoverlast bij evenementen in Meppel wordt gemakkelijker

Geluidsoverlast bij evenementen kunnen sneller en gemakkelijker gemeld worden bij de gemeente Meppel. Geluidsoverlast kan direct gemeld worden via 06-18550734. Daarnaast wordt er gewerkt aan een plan van aanpak voor evenementlocatieprofielen. Daarin worden geluidsnormen opgenomen. Deze antwoorden kreeg te fractie van SteM op technische vragen romdom geluidsoverlast tijdens evenementen.

Lees meer

Perspectiefnota 2020

Actief, kritisch en betrokken: dat mag u van SteM verwachten. Ook als we deel uitmaken van het college. Wij zijn blij met een nota waarin het college de weg naar een financieel gezonde gemeente schetst. Maar financiën zijn niet de enige bouwstenen in een fundament. Sterk Meppel vindt de voornemens rond groen­onderhoud, zorg voor mensen, kwaliteit van de stad en welzijn net zo belangrijk. Dat perspectief is er natuurlijk wel, maar het wordt nauwelijks beschreven in deze PPN. Klik op deze link voor de moties en amendementen Lees verder...

Lees meer