Actief, kritisch en betrokken

Nieuwsoverzicht

I.M. Dick Minkjan: 1938 – 2020

De man met het grote milieuhart Op 1 mei jl. is oud Stadswacht raadslid Dick Minkjan, slechts enkele weken na zijn vrouw Everline, op 81-jarige leeftijd overleden. Samen hebben zij zich tientallen jaren ingezet voor Sterk Meppel en haar voorloper Stadswacht. ...

Lees meer

Meppel pak eikenprocessierups aan

Vorig jaar zorgden de brandharen van de eikenprocessierups voor veel overlast. De klachten die door de brandharen ontstaan veroorzaken niet alleen ernstige jeuk en uitslag maar ook klachten aan ogen en luchtwegen. SteM diende daarom, samen met VVD en GroenLinks, een motie in om vanaf 2020 de bestrijding van de eikenprocessierups preventief, curatief en via ander groenonderhoud structureel op te pakken.

Lees meer

Cultureel erfgoed: Waardevol of waardeloos?

Op woensdag 5 februari organiseert Sterk Meppel een thema avond over cultureel erfgoed in Meppel. Inwoners uit de hele gemeente worden uitgenodigd om mee te denken over welk erfgoed zij waardevol vinden en welk erfgoed niet. Historica Garry Wiersma en wethouder Jaap van der Haar laten u op de thema avond discussiëren en stemmen over een top 10 van plekken. Niet alleen over gebouwen zoals de Marijkeschool, maar ook over de brug bij Rogat of een stads- of dorpsgezicht. De resultaten van de avond zullen door de fractie van Sterk Meppel meegenomen...

Lees meer

RUD Drenthe in rustiger vaarwater

De Regionale Uitvoeringsdienst (de Drentse Milieudienst) kwam eind 2017 in forse problemen, zowel financieel als organisatorisch. Er waren drie hoofdzaken die de problemen veroorzaakten, financiële tekorten door bezuinigingen, een werkwijze met een automatiseringssysteem dat niet goed loopt en een torenhoog ziekteverzuim met deels ontevreden personeel. Er kwam forse kritiek van de gemeenteraad op deze situatie en de raad eiste dan ook verbetermaatregelen en wilde minimaal 2x per jaar geïnformeerd worden over de stand van zaken.

Lees meer

Dakloos in Meppel

Sterk Meppel krijgt steeds meer signalen dat het aantal dak- en thuislozen in Meppel is toegenomen. tot waarschijnlijk 40 á 60 personen. Landelijk is helder dat het aantal dak- en thuislozen sinds 2009 verdubbeld en het aantal jonge daklozen zelfs verdriedubbeld. De fractie wil daarom weten hoe dit in Meppel zit en wat het college in Meppel aan hulp biedt.

Lees meer