Actief, kritisch en betrokken

Nieuwsoverzicht

RUD Drenthe in rustiger vaarwater

De Regionale Uitvoeringsdienst (de Drentse Milieudienst) kwam eind 2017 in forse problemen, zowel financieel als organisatorisch. Er waren drie hoofdzaken die de problemen veroorzaakten, financiële tekorten door bezuinigingen, een werkwijze met een automatiseringssysteem dat niet goed loopt en een torenhoog ziekteverzuim met deels ontevreden personeel. Er kwam forse kritiek van de gemeenteraad op deze situatie en de raad eiste dan ook verbetermaatregelen en wilde minimaal 2x per jaar geïnformeerd worden over de stand van zaken.

Lees meer

Dakloos in Meppel

Sterk Meppel krijgt steeds meer signalen dat het aantal dak- en thuislozen in Meppel is toegenomen. tot waarschijnlijk 40 á 60 personen. Landelijk is helder dat het aantal dak- en thuislozen sinds 2009 verdubbeld en het aantal jonge daklozen zelfs verdriedubbeld. De fractie wil daarom weten hoe dit in Meppel zit en wat het college in Meppel aan hulp biedt.

Lees meer

5G welke effecten heeft het op ons en onze wereld?

De fractie van Sterk Meppel krijgt steeds meer signalen van inwoners dat de uitrol van het 5G netwerk voor veel onrust zorgt. Er zijn vragen over de effecten die het 5G netwerk heeft op de gezondheid van mensen, dieren en insecten, maar ook over de effecten op ons milieu en de natuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de massale bomen kap die noodzakelijk lijkt te zijn voor de plaatsing van de vele, vele zendmasten. Van verschillende kanten wordt geconstateerd dat hier nog te weinig kennis over is binnen gemeenten.

Lees meer

Prijsuitreiking kleurplaatwedstrijd

Zaterdag 21 september hebben we weer onze jaarlijkse prijsuitreiking gehouden van de kleurplaatswedstrijd. Dit keer hebben we dat gedaan bij Westerhuis Kinderwinkel die ook de cadeautjes voor de kinder beschikbaar heeft gesteld.

Lees meer

Hospice Meppel ontvangt SteM bokaal

Sterk Meppel (SteM) heeft de SteM Bokaal overhandigd aan het bestuur en medewerkers van het Hospice Meppel. Het bestuur heeft zich via sociale media laten adviseren door de inwoners van de gemeente Meppel met de vraag aan welke organisatie men de SteM Bokaal toegekend wilde zien. Er kwamen zeer vele reacties en liefst 20 organisaties werden genoemd waaronder het Hospice. Vervolgens hebben wij de algemene ledenvergadering en fractie van Sterk Meppel eveneens om advies gevraagd, waarna wij besloten hebben om de Bokaal 2019 toe te kennen aan het Hospice...

Lees meer