Actief, kritisch en betrokken

Nieuwsoverzicht

Perspectiefnota 2020

Actief, kritisch en betrokken: dat mag u van SteM verwachten. Ook als we deel uitmaken van het college. Wij zijn blij met een nota waarin het college de weg naar een financieel gezonde gemeente schetst. Maar financiën zijn niet de enige bouwstenen in een fundament. Sterk Meppel vindt de voornemens rond groen­onderhoud, zorg voor mensen, kwaliteit van de stad en welzijn net zo belangrijk. Dat perspectief is er natuurlijk wel, maar het wordt nauwelijks beschreven in deze PPN. Klik op deze link voor de moties en amendementen Lees verder...

Lees meer

Plan van aanpak voor Eikenprocessierups

Op initiatief van onze fractievoorzitter Elisabeth Bakkenes werd samen met VVD en GL tijdens de behandeling van de Perspectiefnota een motie ingediend om de bestrijding van de eikenprocessierups preventief op te gaan pakken.

Lees meer

Dekkend netwerk van AED's en burgerhulpverleners in Meppel.

Samen met het CDA heeft SteM vragen gesteld over een dekkend netwerk van AED's en burgerhulpverleners in Meppel.

Lees meer

Meppel aan de slag met ecologisch bermbeheer

Een primeur op de Inspiratieavond biodiversiteit van Sterk Meppel: Bijenkoningin Sonne Copijn stapt volgende week, samen met de mannen van de afdeling groen, op de fiets om op korte termijn het ecologisch bermbeheer verder te ontwikkelen.

Lees meer

Sterk Meppel organiseert inspiratieavond biodiversiteit en bijen op 12 juni om 19:30

Sterk Meppel organiseert inspiratieavond biodiversiteit en bijen Sterk Meppel wil het groenonderhoud op een beter niveau krijgen en daarbij rekening houden met meer biodiversiteit. Wethouder Jaap van der Haar werkt samen met de wijkplatforms aan het verbetertraject. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Maar ook inwoners kunnen een bijdrage Aan de biodiversiteit leveren. Daarom organiseert SteM op 12 juni a.s. een inspiratieavond. Diverse sprekers zullen u inspireren.

Lees meer