Actief, kritisch en betrokken

Motie over aanpak overlast hondepoep unaniem aangenomen

Het college gaat kijken wat het kost om de zeven aanbevelingen die zijn gedaan om de overlast van hondenpoep uit te voeren. Daarnaast wordt er een voorlichtingscampagne opgestart om hondenbezitters op te roepen de uitwerpselen van hun hond op te ruimen.

SteM raadslid Eduard Annen en duo-raadslid van het CDA Claudia ter Veen hebben de afge...lopen maanden gezamenlijk onderzoek gegaan naar de overlast van hondenpoep. Er is een enquete via Social Media uitgezet, er zijn gesprekken met dorps- en wijkverenigingen gevoerd en ook aan de raadsleden is hun mening gevraagd. Het rapport met de resultaten werd aangeboden aan burgemeester Richard Korteland.

De uitkomsten van de deze acties, in combinatie met de reacties op onze Faceboekberichten hebben geresulteerd in zeven aanbevelingen aan het college. Denk hierbij aan het (ver)plaatsen van zakjes dispensers en afvalbakken, politiekids samen met de handhavers de overtreders aan spreken, uitlaatstroken aanleggen enz.

Het college heeft toegezegd om voor 29 juni met een overzicht te komen van de kosten om de aanbevelingen uit te voeren. Uiteraard houden wij u op de hoogte van het vervolg.

Wilt u meer weten over het onderzoek en de uitkomsten en aanbevelingen daarvan? Klik dan hieronder op de betreffende link.

Onderzoek naar overlast hondenpoep

Resultatenoverzicht en samenvatting

Mogelijke oplossingen top 7