Actief, kritisch en betrokken

Möppelt, Möppel of Muppel veroorzaakt reuring

In de Meppeler Courant stond een groot artikel met als onderwerp dat Sterk Meppel het voorstel doet om de Drentse schrijfwijze van Meppel (Möppelt), Nijeveen en de Schiphorst op de bebouwde kom borden te plaatsen. Iedereen die het artikel heeft gelezen weet dat het iets anders in elkaar zit maar de kop veroorzaakte reuring in Meppel en omstreken. Wat is er aan de hand.

In de vorige raadsvergadering stond de brief van Drents op Stee op de agenda. Er werden in deze brief vier vragen gesteld aan de commissie- raadsleden  over de Drentse taal en ook of er draagvlak is om de Drentse naam van de plaats, in dit geval van Meppel op het bebouwde kom bord te plaatsen.

 

SteM vindt het dan wel zo fatsoenlijk en netjes om deze vragen te beantwoorden. Er is dan maar 1 mogelijkheid om dit gemeenschappelijk te behandelen en dat is om de brief in de raadscommissie te behandelen. Om dit te organiseren moet het raadslid een katherstuk schrijven zodat het duidelijk is waar een antwoord op geformuleerd moet worden.

 

Dat heb ik gedaan en de tekst en de vragen die in het kathederstuk staan zijn dezelfde vragen als in brief van Drents op stee. Wij vragen de commissieleden om een antwoord te geven op hun vragen. Er ligt dus geen voorstel van SteM of een initiatief om dit te regelen, nee, wij willen dat de vragenstellers een antwoord op hun vragen krijgen. En als er dan 1 vraag (van de vier) in de pers wordt uitgelicht (de borden met de Drentse naam) dan krijg je een discussie over iets wat niet aan de orde is.

Wij willen de vragen uit de brief beantwoorden en hebben zeker geen voorstel, plan of initiatief klaar liggen om dit te gaan voorstellen.

 

En ja, ik ben een Drent en spreek drents. Ik vind het een leuk voorstel om dit te gaan regelen. Maar als de meerderheid hier anders overdenkt, en dat mag gelukkig in Nederland dan komt er vanuit SteM zeker geen voorstel maar hebben wij wel de vragen beantwoord. En als er tijdens de vergadering ook maar één persoon is die mij niet verstaat doordat ik eenmalig Drents ga spreken dan schakel ik direct over naar het Nederlands. Ik ben Nederlander maar gezien het onderwerp leek het mij wel aardig om dit in het Drents te doen

 

En dit zijn de redenen waarom SteM dit geagendeerd heeft. En de commissie was duidelijk in haar reactie. Wij dragen de Drentse taal een warm hart toe. Wij zijn trots op onze gebied en dialekt. Maar om nu Möppelt, Möppel of Muppel op de borden te plaatsen ging de commissieleden te ver. Maar de vragen zijn beantwoord en dat was ons doel. Hopelijk heb ik met bovenstaande duidelijk kunnen maken waarom dit zo door ons is opgepakt.