Actief, kritisch en betrokken

Laat die plannen nu maar komen

Een amendement dat SteM indiende bij de behandeling van de ontwikkelrandvoorwaarden van de URZO locatie werd niet aangenomen maar heeft toch grotendeels haar doel bereikt.

Wat is het geval: de huizen aan de Noteboomstraat ter hoogte van de Floresstraat krijgen straks een bouwblok tegenover zich waar nu vrij zicht is. Deze bewoners zijn bang dat ze ’s winters na twaalf uur geen zon meer zien en dat het nieuwe huizenblok veel te dicht op de weg komt te staan. Het amendement om vast te leggen dat er pas zes meter vanaf de stoeprand gebouwd mag worden haalde het niet: alleen het CDA gaf haar steun. Maar tijdens de raadsvergadering gaf wethouder Koning aan dat de rooilijn volgens de berekeningen nu ook al op 4.75 meter van de stoep ligt. Dat stond niet in de ontwikkel­randvoorwaarden maar is nu dankzij deze mededeling in de gemeenteraad toch vastgelegd. De omwonenden kunnen daar dus gerust op zijn.

De ontwikkelrandvoorwaarden voor de URZO locatie zijn verder uitstekend. De cultuurhistorische waarden van de URZO locatie worden behouden, het Slotplantsoen wordt een klein stukje groter en in de Kruisstraat wordt er aangesloten op de kleinschalige historische schaal.