Actief, kritisch en betrokken

Jan Vonk

Jan Vonk is 4 jaar duo raadslid en 8 jaar raadslid geweest namens SteM. Na deze periode is hij de secretaris van de fractie gebleven.

Over Jan Vonk

Zijn belangrijkste werkzaamheden zijn: het maken van de notulen van de fractievergaderingen en het uitgeven van het fractienieuws met daarin de agenda van de fractievergadering, de agenda van de raad of commissie, de actiepunten en fractieactiviteiten. Ook alle ingekomen en uitgaande post wordt in het fractienieuws opgenomen.

In de agenda’s verdeelt hij de onderwerpen naar de woordvoerders.