Actief, kritisch en betrokken

Hospice Meppel ontvangt SteM bokaal

Sterk Meppel (SteM) heeft de SteM Bokaal overhandigd aan het bestuur en medewerkers van het Hospice Meppel. Het bestuur heeft zich via sociale media laten adviseren door de inwoners van de gemeente Meppel met de vraag aan welke organisatie men de SteM Bokaal toegekend wilde zien. Er kwamen zeer vele reacties en liefst 20 organisaties werden genoemd waaronder het Hospice. Vervolgens hebben wij de algemene ledenvergadering en fractie van Sterk Meppel eveneens om advies gevraagd, waarna wij besloten hebben om de Bokaal 2019 toe te kennen aan het Hospice Meppel.

Jaarlijks overhandigt het bestuur van Sterk Meppel de SteM Bokaal aan een vereniging, bedrijf of instelling die zich inzet voor de gemeente Meppel en haar inwoners.
Eerder al ontvingen Stichting Oud Meppel (2014), De Weggeefschuur (2015), OR Reestmond (2016), Grachtenfestival (2017) en Onderling Sterk Meppel (2018) de Bokaal.

De prachtige SteMbokaal is een ontwerp van de in 2013 overleden beeldhouwer Onno de Ruiter.