Actief, kritisch en betrokken

Ergernis nummer 1

Om te inventariseren hoe het leeft onder de inwoners van onze gemeente willen we u vragen deze enquête in te vullen. Zo hopen we er achter te komen of er in uw wijk sprake is van overlast en welke aanpak u het meeste aanspreekt. De uitkomsten bespreken we met uw wijkplatform en bieden we aan aan het college van B&W.

Alvast hartelijk dank voor het invullen!

Namens,

Eduard Annen (raadslid Sterk Meppel) en Claudia de Koe (duo-raadslid CDA)