Actief, kritisch en betrokken

Duizenden bomen kunnen gered worden

De aangekondigde kap van duizenden bomen in verband met de essentak­sterfte en kastanje­bloedings­ziekte  was voor de fractie van Sterk Meppel aanleiding om advies in te winnen bij een landelijk gerenommeerd bomenspecialist. Uit het rapport blijkt dat met de juiste aanpak het merendeel van de bomen niet gekapt hoeft te worden. SteM roept het college op om met het kappen van de bomen te stoppen en eerst de aangedragen alternatieven te onderzoeken. Dat kost minder geld, is beter voor de biodiversiteit en zorgt voor een natuurlijker beplantingsbeeld.

De voorgenomen kap van duizenden bomen kost veel geld, heel veel geld. Maar het budget voorziet in de vervanging van welgeteld 15 bomen per jaar. Het is dus duidelijk dat Meppel voor een groot financieel probleem staat. Bovendien stelt de fractie van Sterk Meppel vragen bij de aanpak van het probleem en het bomenbeleid. Bomen zijn de longen van de aarde, ze nemen CO2 op, filteren fijnstof uit en schenken zuurstof. De kettingzaag waart echter genadeloos rond terwijl er geen enkele duidelijkheid is wat gekapt wordt, waarom er gekapt wordt en wat ervoor in de plaats komt.

In het rapport van Copijn/Bruine Beuk wordt aangegeven dat problemen met bomenziekte meestal ontstaan als verschijnsel van monocultuur – het tegenovergestelde van biodiversiteit – en dat dit in Meppel ook duidelijk het geval is. Logisch is dan ook het advies om tot een geleidelijke ombouw van dergelijke monoculturen te komen waardoor een meer divers, minder onderhoudsintensief  en natuurlijker beplantingsbeeld zal ontstaan waarbij de bomen minder vatbaar voor ziektes zijn.

Copijn adviseert om essenlanen niet meer te dunnen maar met els, wilg, abeel en Europese Vogel­kers te ‘omgroeien’ waardoor aangetaste essen die geen gevaar voor de omgeving opleveren op natuurlijke wijze in 15 tot 20 jaar kunnen afsterven en vervangen worden. Ook de paardenkastanjes aan de Slingenberg hoeven in grote meerderheid niet gekapt te worden. De schade daar is vooral ontstaan door ondeskundigheid bij de aanleg van de riolering.  In plaats van de wortels te beschermen voor het graafwerk werd de stam ingepakt. Overbodig en nutteloos zo was de conclusie tijdens het bezoek. Lichte vormsnoei en wortelvoeding kunnen de licht aangetaste bomen redden.

In het prachtige Wilhelminapark wordt volgens de bomenspecialist ondeskundig snoeiwerk verricht. Kronen worden langdurig uitgesnoeid waardoor de boom nood­gedwongen nieuwe zijtakken maakt die steeds weer opnieuw gesnoeid worden. Overbodig, verkeerd en weggegooid geld dus. Een goed onderhoudsplan maken, is het advies, voor er weer een zaag in een boom gezet wordt.

Voor nieuwbouwplannen komt de bomenspecialist tot slot tot de aanbeveling om beplantings­concepten uit te werken die meer landschappelijk en ecologisch zijn ingericht en met een diversiteit aan bomen en vegetatie beter op de bodem, waterhuishouding en bloeiende insectenplanten inspelen.

Sterk Meppel heeft het college opgeroepen om voorlopig te stoppen met de kap van bomen en eerst de aangedragen alternatieven te onderzoeken. De fractie hoopt met dit rapport een eerste aanzet te doen tot een beter bomenbeleid en de onnodige kap van duizenden bomen te voorkomen.