Actief, kritisch en betrokken

Bezoek Nieuwveense landen NVL

Als raadslid moet jij je goed voorbereiden op voorstellen die het college presenteert. Je leest de stukken, bespreekt ze in de fractie of (indien nodig) met de andere fracties. Maar de beste manier is om met betrokkenen in gesprek te gaan. Neem zo het voorstel over de bouw van twee scholen in de Nieuwveense Landen. Sterk Meppel, is hier een voorstander van. De school heeft naast de schoolfunctie dicht in de buurt van de kinderen ook een bindende functie in de wijk. Tenminste, dat denken wij maar hoe denk de buurt hierover. Dan is er maar 1 manier om daar achter te komen en met de buurt ( het wijkplatform) in gesprek te gaan. Klaas de Vries, Gaby Geertsma, Frans Venema en Eduard Annen namen ‘de Gouden Koets’ mee en maakten samen met bestuursleden van het wijkplatform een rondgang door de Nieuwsveense Landen. Uiteraard begonnen wij met koffie bij het speeltuintje aan de Stencil. En al snel zagen wij dat er geen enkele vuilnisbak bij het speelveldje stond. Het is zo gemakkelijk om daar iets aan te doen.

 

Tijdens de rondgang kwamen allerlei onderwerpen aan de orde zoals parkeren in de straten of op eigen terrein, bouwverkeer door de wijk terwijl er een omleidingsroute is, de voorgenomen bouw van scholen, de ontwikkeling van de wijk Broeklanden, de uitbreiding van het park, de samenwerking met het leer-werkcentrum. Kortom, genoeg gesprekstof voor een nuttig werkbezoek aan deze wijk in ontwikkeling.
Bestuur van het wijkplatform: dank voor de hartelijke ontvangst en de rondleiding