Actief, kritisch en betrokken

5G welke effecten heeft het op ons en onze wereld?

De fractie van Sterk Meppel krijgt steeds meer signalen van inwoners dat de uitrol van het 5G netwerk voor veel onrust zorgt. Er zijn vragen over de effecten die het 5G netwerk heeft op de gezondheid van mensen, dieren en insecten, maar ook over de effecten op ons milieu en de natuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de massale bomen kap die noodzakelijk lijkt te zijn voor de plaatsing van de vele, vele zendmasten. Van verschillende kanten wordt geconstateerd dat hier nog te weinig kennis over is binnen gemeenten.

Raadslid Madelinde Visscher stelde daarom vragen aan het college. Zo wil de fractie weten of het college bekend is met de motie “5G weg ermee” van Milieudefensie en de motieven van gemeenten  om de uitrol van 5G te verbieden. De fractie wil weten of het college onderzoek uit wil voeren naar de effecten op mens, dier, milieu en de resultaten terug te koppelen naar de gemeenteraad. Tot slot wil de fractie weten of het mogelijk is om de uitrol van 5G in Meppel uit te stellen tot de gemeenteraad die terugkoppeling heeft ontvangen.

Wethouder geeft hij aan te willen uitstellen Jaap van der Haar geeft aan bekend te zijn met de motie "5G weg ermee". Daarnaast geeft de wethouder aan het belangrijk te vinden dat gerenomeerde bedrijven onderzoek uitvoeren naar de gevolgen van 5G en dat hij deze onderzoeken graag zou willen afwachten. Dat hij geen nut ziet om naast die bedrijven zelf ook een onderzoek uit te laten voeren. Dit moet je immers overlaten aan de professionals! Dubbel onderzoek kost alleen maar dubbel geld.

De uitrol van het 5G netwerk, zo geeft de wethouder aan, wil hij uitstellen totdat duidelijk is wat de effecten zijn. Uiteraard moet de wethouder zich daarbij wel aan landelijke wetgeving houden als die voorschrijft dat de gemeente mee moet werken.

 

Foto: 9to5mac.com